Novosti

Nastava u okviru projekta Da, možemo i mi!

Nastava u okviru projekta Da, možemo i mi!

Započelo je provođenje nastave koja se, u okviru europskog projekta Da, možemo i mi!, održava za nezaposlene osobe s invaliditetom za programe Wellness savjetnik za prehranu i ljekovito bilje i Wellness maser refleksnih zona stopala. Polaznici oba nastavna programa su tijekom svibnja kroz online nastavu odslušali predmete Osnove anatomije i fiziologije, Wellness koncept i Poslovna komunikacija i bonton. Kroz predmet Osnove anatomije i fiziologije polaznici su stekli znanja o osnovnoj građi i funkciji ljudskog tijela i kože te o funkcioniranju probavnog sustava. Kroz predmete Wellness koncept i Poslovna komunikacija i bonton polaznici su učili o ustrojstvu wellness centra, programima i tretmanima spa i wellness centra, prodaji i marketingu u wellnessu te o komunikaciji i bontonu u radnoj sredini. Nastava se nastavlja i u narednim mjesecima, a polaganjem završnih ispita polaznici stječu diplomu Ustanove za obrazovanje odraslih Galbanum.

Informacije

Projekt Da, možemo i mi! (UP.02.2.2.17) financiran je iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj ovih web stranica isključivo je odgovornost Ustanove za obrazovanje odraslih Galabanum.

eu am