Novosti

Održane radionice u listopadu

Održane radionice u listopadu

Održane radionice razvoja vještina i klubovi zapošljavanja u listopadu

Tijekom listopada nastavili smo s provedbom radionica razvoja vještina i klubova zapošljavanja za nezaposlene osobe s invaliditetom. U okviru projekta Da, možemo i mi! navedena projektna aktivnost odnosi se na element Stručna podrška i profesionalno usmjeravanje osoba s invaliditetom u sektoru turizma i ugostiteljstva.

U listopadu smo održali ciklus od četiri radionice i kluba zapošljavanja koje provode stručnjaci Udruge slijepih Zagreb, a u provedbi sudjeluju i predstavnici Ustanove za obrazovanje odraslih Galbanum s ciljem predstavljanja nastave i obrazovnih programa Wellness savjetnik za prehranu i ljekovito bilje i Wellness maser refleksnih zona stopala.

Prva radionica u listopadu održana je 3. listopada na temu Briga o drugima i rad u kolektivu. Cilj radionice bio je osnažiti osobe s invaliditetom za rad u timu i pomoći im da usvoje vještine važne za poslovnu suradnju unutar tima. Poseban naglasak stavljen je na razgovor za posao i „uklapanje pojedinca u kulturu organizacije“ te važnost sposobnosti timskog rada u turizmu i wellnessu. Predstavljeno je pet faza timskog razvoja te vještina koje je potrebno razvijati za dobar rad u timu. Izneseni su primjeri dobivanja i primanja iskrenih povratnih informacija te načini oponašanja drugih s razvijenim vještinama timskog rada kao alata za samostalno poboljšavanje vještine tijekom posla.

Za demonstraciju idealne primjene vještine predstavljeni su primjeri idealnog timskog rada, od zajedničkog odlučivanja, iznošenja ideja svakog pojedinca, donošenje odluka unatoč neslaganju, podržavajuće odnose i preuzimanja odgovornosti za pogreške. Također su polaznicima predstavljeni ključni problemi za razvoj svakog tima, a koji se odnose na ponašanja svakog pojedinog člana tima, otpor promjenama, sukobe, sabotiranje, lošu komunikaciju, obeshrabrene pojedince i uvod novih članova u tim.

Za kraj je sudionicima predstavljen team building kao alat koji pomaže razvoj dobrih odnosa kroz neformalno druženje.

Druga radionica razvoja vještina osoba s invaliditetom održana je 10. listopada na temu Rješavanje problema i postavljanje granica prema klijentima. Kroz predavanje su polaznici učili o načinima rješavanja sukoba na radnom mjestu, obrascima ponašanja pojedinaca te o mogućnostima rješavanja sukoba i osiguranja zdravog okruženja na radnom mjestu.

Posebna pozornost skrenuta je na važnost prikladnog upravljanja sukobima u turizmu i ugostiteljstvu, na način da neizbježni problemi organizacije ne utječi na zadovoljstvo klijenata uslugom. Kao ilustracija u kojoj mjeri konflikt na poslu može narušiti mentalno zdravlje, navedeni su ekstremni primjeri iz stvarnog života nakon čega su predstavljene osnovne strategije rješavanja sukoba.

Za demonstraciju idealne primjene vještine predstavljen je idealan scenarij rješavanja sukoba u radnom okruženju, nakon čega se povela rasprava o iskustvima onih koji su radili, o stvarnim situacijama rješavanja sukoba na radnom mjestu. Sudionici su analizirali što bi bilo bolje i kako bi oni postupili u toj situaciji da su na šefovoj poziciji. Sudionici su također navodili pozitivne primjere kako su oni sami riješili konfliktne situacije sa klijentima. Predstavljena su načela konfrontacije od kojih se ne smije odstupati ukoliko se želi postići razrješenje sukoba i prikazan je princip Joharijevog prozora, koji ukazuje na činjenicu da većina sukoba na poslu proizlazi iz informacija koje drugi zamjećuju kod nas, a mi ih sami nismo svjesni ili iz informacija koje mi sami skrivamo od drugih na poslu.

Na kraju se sa polaznicima prolazilo kroz gotove fraze za razrješenje sukoba sa ljutim klijentima. Cilj ove vježbe bio je da sudionici imaju spremne alate za komunikaciju ukoliko se nađu u situaciji s konfliktnom osobom.

17. i 24. listopada održane su dodatne radionice na temu Kreativno mišljenje i usluga po mjeri u sektoru turizma i ugostiteljstva. Sudionicima su pojašnjene situacije u kojima se koriste VIP usluge te koja je njihova uloga u pozicioniranju proizvoda i stvaranju profita. Izneseni su primjeri dodatnih usluga definiranih od strane različitih tržišnih segmenata bilo prve, srednje ili niže klase. Također je pojašnjena uloga usluga po mjeri i su-kreiranje usluge sa klijentom kao konkurentska prednost u današnjem tržištu turizma i wellnessa. Poseban naglasak stavljen je na učinak pozitivnih recenzija na cjelokupni turistički proizvod, te posljedično na prodaju i marketing. Također se raspravljalo o negativnim osvrtima na kvalitetu usluge.

Radionica je nastavljena sa opisom i primjerima glavnih kategorija paketa usluga te opisom tri važne komponente usluga te na koje komponente oni mogu utjecati kao pružatelji usluga. S druge strane je istaknuto što je izvan njihove kontrole utjecaja, a opet utječe na cjelokupnu procjenu kvalitete usluge. Uslijedio je dio radionice na kojem su sudionici učili kako dizajnirati uslugu po mjeri.

Za demonstraciju idealne primjene vještine predstavljena su tri problema klijenata koji zahtijevaju uslugu po mjeri i demonstraciju kreativnog mišljenja pružatelja usluga. Vježbani su problemski zadaci za svakog polaznika u kojem dio polaznika glumi pružatelja usluge, a dio glumi klijente koji dolaze i imaju posebne zahtjeve. Na kraju je provedena rasprava o tome kako od standardne ponude napraviti uslugu po mjeri u koju su se svi polaznici uključili sa svojim primjerima i idejama.

Nakon svake radionice tijekom listopada su održani i klubovi zapošljavanja za osobe s invaliditetom u kojima polaznici vježbaju pisanje molbe, životopisa, predstavljanje vlastitih vještina i pripremu za razgovor za posao.

Informacije

Projekt Da, možemo i mi! (UP.02.2.2.17) financiran je iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj ovih web stranica isključivo je odgovornost Ustanove za obrazovanje odraslih Galabanum.

eu am