Novosti

Početak provedbe radionica usavršavanja mentora i predavača

Početak provedbe radionica usavršavanja mentora i predavača

U okviru projektnog elementa Stručno usavršavanje predavača i mentora za rad s osobama s invaliditetom početkom rujna je održana prva radionica usavršavanja mentora i predavača za rad s osobama s invaliditetom u wellnessu u sklopu aktivnosti europskog projekta Da, možemo i mi!.

Prva radionica usavršavanja mentora i predavača za rad s osobama s invaliditetom u wellnessu održana je na temu Uvod u invaliditet i Pristup osobama s invaliditetom.

Cilj prve radionice bio je približiti mentorima i predavačima pojam invalidnosti, vrste invalidnosti te objasniti način pristupa osobama s invaliditetom.

Kroz usmeno izlaganje, demonstraciju i razgovor polaznici radionice su stekli znanja o tome tko su osobe s invaliditetom, vrstama invaliditeta, kako komuniciramo i pristupamo osobama s invaliditetom, na što trebamo obratiti pažnju prilikom komunikacije s osobama s invaliditetom. Polaznici su učili kako uspješno slušati te kako uočiti signale neverbalne komunikacije. Potom su na primjerima su demonstrirani loši stilovi komunikacije s osobama s invaliditetom. Važan dio radionice bio je usmjeren na razumijevanje motivacije, vrsta motivacije, probleme u motivaciji i faktore izgradnje motivacije osoba s invaliditetom.

Mentori i predavači su izrazili veliki interes za temu pristupa osobama s invaliditetom i usvojili su znanja o vrstama i podjeli invaliditeta te o specifičnostima osoba s tjelesnim invaliditetom. Usvojena znanja pomoći će im prilikom držanja nastave i praktičnih vježbi za osobe s invaliditetom.

Informacije

Projekt Da, možemo i mi! (UP.02.2.2.17) financiran je iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj ovih web stranica isključivo je odgovornost Ustanove za obrazovanje odraslih Galabanum.

eu am