Novosti

Treća radionica usavršavanja mentora i predavača

Treća radionica usavršavanja mentora i predavača

Treća radionica usavršavanja mentora i predavača za rad s osobama s invaliditetom u wellnessu održana je u rujnu na temu: Komunikacijske vještine u wellness centru, Komunikacija s osobama s invaliditetom u wellnessu, Pristup osobama s tjelesnim invaliditetom u wellnessu.

Cilj radionice bio je mentorima i predavačima prenijeti znanje o komunikacijskim vještinama važnim za poslovanje u wellnessu, o načinima komunikacije s osobama s invaliditetom u području wellnessa i o pristupu osobama s tjelesnim invaliditetom u wellnessu.

Polaznicima radionice prezentirane su sljedeće teme: Komunikacijske vještine u wellness centru i važnost usvajanja dogovorenog stila komunikacije u wellness okruženju, Na koje sve načine komuniciramo, Što dobivamo i što poručujemo slušanjem? Kako zaista slušati klijente u wellness centru?, Faze aktivnog slušanja klijenta u wellness centru, Kako primijeniti asertivnost u komunikaciji u wellness centru, Važnost neverbalne komunikacije u wellness centru, Važnost prvog dojma, što utječe na našu percepciju osobe?, Wellness tim i karakterne osobine wellness osoblja, Kako komunicirati s nezadovoljnim gostom u wellnessu?

Polaznici radionice također su kroz primjere učili o stilovima dobre i loše komunikacije s osobama s invaliditetom u wellnessu te kako pristupiti osobama s tjelesnim invaliditetom u wellnessu. Posebno je naglašena uloga wellness mentora osobama s invaliditetom u wellnessu te razlika između wellness terapeuta i wellness mentora.

Mentori i predavači usvojili su znanja i vještine koje će prenijeti osobama s invaliditetom, a važne su za rad u wellnessu: komunikacijske vještine u wellnessu, prodajne vještine u wellnessu, motiviranje za rad, vođenje tima. Važan dio radionice bio je usmjeren na osobe s invaliditetom kao dio wellness tima i na učenja o tome što čini uspješan tim u wellnessu te kako razumjeti svrhu vođenja wellness tima.

Na radionici je prezentirana tema o negativnim ponašanjima koja se najčešće mogu pojaviti unutar tima i kako prepoznati destruktivne članove wellness tima te potom riješiti konflikte koji se pojavljuju kroz usvajanje strategija suradnje u wellness timu.

Svi polaznici imali su priliku sudjelovati u tri praktične vježbe: Aktivno slušanje klijenata u wellnessu kroz faze slušanja, Asertivnost u komunikaciji s osobama s invaliditetom: kako formirati JA poruke i Osobni prostor: kako shvatiti granice u komunikaciji unutar osobnog prostora osobe s invaliditetom.

Usvojena znanja o važnosti komunikacije u wellness centru i o načinu komunikacije i pristupu osobama s invaliditetom u wellness centru te sudjelovanje u provedbi vježbi pomoglo je mentorima i predavačima da osvijeste svoju ulogu i važnost mentora osobama s invaliditetom u wellnessu.

Informacije

Projekt Da, možemo i mi! (UP.02.2.2.17) financiran je iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj ovih web stranica isključivo je odgovornost Ustanove za obrazovanje odraslih Galabanum.

eu am