Novosti

Završetak nastave za program Wellness savjetnik za prehranu i ljekovito bilje

Završetak nastave za program Wellness savjetnik za prehranu i ljekovito bilje

Završetkom predavanja polaznici obrazovnog programa Wellness savjetnik za prehranu i ljekovito bilje polagali su završni ispit iz predmeta Wellness koncept, Poslovna komunikacija i bonton, Osnove anatomije i fiziologije, Prehrana, Botanika i fitokemija te Farmakognozija i upotreba ljekovitog bilja. Ispit je uspješno položilo 37 polaznika kojima su uručene diplome Ustanove za obrazovanje odraslih Galbanum. Obrazovni program razvijen je u okviru europskog projekta Da, možemo i mi!. Čestitamo svima na uspješnom polaganju ispita i želimo svim polaznicima uspješan rad u području wellnessa. 

Informacije

Projekt Da, možemo i mi! (UP.02.2.2.17) financiran je iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj ovih web stranica isključivo je odgovornost Ustanove za obrazovanje odraslih Galabanum.

eu am