Novosti

Završetak projekta Da, možemo i mi!

Završetak projekta Da, možemo i mi!

Provedba projekta Da, možemo i mi! financiranog sredstvima Europske unije kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. i dijelom sredstvima hrvatskog proračuna započela je 11. ožujka 2022. godine, a završila 11. studenog 2023. godine. Ustanova za obrazovanje odraslih Galbanum djelovala je kao nositelj projekta, dok su partneri na projektu bili Udruga slijepih Zagreb, ADHARA centar za nutricionizam i ayurvedu te Holistički centar Luna.

Opći cilj projekta odnosio se na povećanje zapošljivosti nezaposlenih osoba s invaliditetom (OSI) kroz obrazovanje i stručno usavršavanje s ciljem integracije na tržište rada u sektoru turizma i ugostiteljstva. Jedan od specifičnih ciljeva projekta odnosio se na razvoj i stjecanje stručnih znanja osoba s invaliditetom potrebnih za rad u sektoru turizma i ugostiteljstva kroz razvoj i provedbu programa osposobljavanja. Taj cilj ostvaren je kroz provedbu aktivnosti unutar projektnog elementa 1: Formalno i/ili neformalno obrazovanje osoba s invaliditetom u sektoru turizma i ugostiteljstva sukladno Zakonu o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru. Aktivnosti provedene u okviru projektnog elementa 1 odnosile su se na razvoj standarda zanimanja i kvalifikacija, razvoj obrazovnih programa Wellness savjetnik za prehranu i ljekovito bilje i Wellness maser refleksnih zona stopala te na provedbu obrazovnih programa s polaznicima nezaposlenim osobama s invaliditetom. Ukupno 42 polaznika uspješno je položilo završni ispit i steklo diplomu Učilišta Galbanum.

Drugi specifični cilj projekta bio je usmjeren na poboljšanje i unaprjeđenje stručnih i andragoških znanja stručnjaka u području turizma i ugostiteljstva, odnosno mentora i predavača za rad s osobama s invaliditetom. Taj cilj ostvaren je kroz provedbu aktivnosti projektnog elementa 2: Stručno usavršavanje predavača i mentora za rad s osobama s invaliditetom u okviru kojeg je kreiran stručni program usavršavanja i provedene su radionice usavršavanja mentora i predavača osobama s invaliditetom za rad u wellnessu. Usavršavanje je uspješno završilo 13 predavača i mentora osobama s invaliditetom.

Treći specifični cilj projekta odnosio se na promociju pristupa tržištu rada u sektoru turizma ugostiteljstva za osobe s invaliditetom. Taj cilj je kroz projekt Da, možemo i mi! ostvaren provođenjem aktivnosti projektnog elementa 4: Promocija zanimanja u sektoru turizma i ugostiteljstva za osobe s invaliditetom kroz organizaciju različitih događaja. U okviru projektnog elementa 4 provedeno je 5 informativnih radionica s poslodavcima i zaposlenicima s ciljem podizanja svijesti o pristupačnosti sektora turizma i ugostiteljstva OSI te informiranja i senzibiliziranja poslodavaca o OSI kao zaposlenicima i korisnicima ugostiteljsko turističkih usluga. Provedeni su i Sajam poslova te Dan otvorenih vrata s ciljem predstavljanja potencijala OSI, potreba poslodavaca te povezivanja nezaposlenih OSI s poslodavcima u sektoru turizma i ugostiteljstva.

Uz ostvarenje općeg i specifičnih ciljeva projekta Da, možemo i mi!, za nezaposlene OSI je kroz projektni element 3: Stručna podrška i profesionalno usmjeravanje osoba s invaliditetom u sektoru turizma i ugostiteljstva, pružana individualna  podrška kroz savjetovanja i profesionalno usmjeravanje te grupna podrška kroz radionice razvoja mekih vještina i provedbu klubova zapošljavanja za OSI. U individualna savjetovanja i profesionalna usmjeravanja uključeno je ukupno 77 nezaposlenih OSI, održano je 46 radionica razvoja vještina potrebnih za rad u sektoru turizma i ugostiteljstva te je provedeno 14 klubova zapošljavanja za OSI.

Želimo zahvaliti svim partnerima projekta Da, možemo i mi!, predavačima i mentorima koji su sudjelovali u usavršavanju, poslodavcima koji su sudjelovali u radionicama, Sajmu poslova i Danu otvorenih vrata te nadasve svim polaznicima nastave, radionica i savjetovanja.

HVALA

Ustanova za obrazovanje odraslih Galbanum

Informacije

Projekt Da, možemo i mi! (UP.02.2.2.17) financiran je iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj ovih web stranica isključivo je odgovornost Ustanove za obrazovanje odraslih Galabanum.

eu am