O projektu

Image

Da, možemo i mi!

Kratak opis projekta:

Naziv projekta: Da, možemo i mi!

Naziv poziva za dodjelu projektnih prijedloga: Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva II. (UP.02.2.2.17)

Nositelj projekta: Ustanova za obrazovanje odraslih Galbanum

Partneri: Udruga slijepih Zagreb, Holistički centar LUNA d.o.o. za trgovinu i usluge, ADHARA d.o.o. za savjetovanje, trgovinu i usluge

Svrha projekta je doprinijeti rješavanju ključnih problema nekonkurentnosti nezaposlenih osoba s invaliditetom (OSI) pri zapošljavanju u wellness dijelu sektora turizma i ugostiteljstva. Projektom će se povećati zapošljivost OSI kroz provedbu osposobljavanja u području wellnessa i razvoj osobnih vještina OSI potrebnih za pronalazak zaposlenja i rad u ugostiteljstvu i turizmu. Razviti će standardi zanimanja i kvalifikacija i provesti osposobljavanje OSI za zanimanja Wellness savjetnik za prehranu i ljekovito bilje te Wellness maser refleksnih zona stopala. Projektom se provodi andragoško usavršavanje predavača i mentora u području rada sa OSI te senzibilizacija i informiranje poslodavaca o potencijalima i poslovnim benefitima zapošljavanja OSI.

Opći cilj projekta:

Povećanje zapošljivosti ranjivih skupina kroz obrazovanje i stručno usavršavanje s ciljem integracije na tržište rada u sektoru turizma i ugostiteljstva.

Aktivnosti usmjerene na ostvarivanje specifičnih ciljeva Poziva:

 1. Razvoj i stjecanje stručnih znanja osoba s invaliditetom potrebnih za rad u sektoru turizma i ugostiteljstva kroz razvoj i provedbu programa osposobljavanja i/ili usavršavanja te organiziranu praktičnu nastavu na radnom mjestu kod poslodavca
 2. Poboljšanje i unaprjeđenje stručnih i andragoških znanja stručnjaka iz turističko-ugostiteljskog sektora, odnosno predavača i mentora za rad s osobama s invaliditetom
 3. Promocija pristupa tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva za osobe s invaliditetom

KLJUČNE AKTIVNOSTI PROJEKTA

Formalno i/ili neformalno obrazovanje osoba s invaliditetom u sektoru turizma i ugostiteljstva sukladno Zakonu o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru

Promocija zanimanja u sektoru turizma i ugostiteljstva za osobe s invaliditetom kroz organizaciju različitih događaja

Stručno usavršavanje predavača i mentora za rad s osobama s invaliditetom

Promidžba i vidljivost

Stručna podrška i profesionalno usmjeravanje osoba s invaliditetom u sektoru turizma i ugostiteljstva

Upravljanje projektom i administracija

Ustanova za obrazovanje odraslih Galbanum.
www.galbanum.hr

Udruga slijepih Zagreb, Draškovićeva ulica 80, Zagreb

Holistički centar LUNA d.o.o. za trgovinu i usluge, Lužnički odvojak 14b, Zaprešić

ADHARA d.o.o. za savjetovanje, trgovinu i usluge, Vinogradi odvojak 10, Zagreb

Ukupna vrijednost projekta: 2.032.546,91 HRK

85% iznosa sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda (www.esf.hr).

15% iznosa sufinancira Republika Hrvatska iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

 

11.03.2022. – 11.11.2023.

Mario Čubrić, bacc.ing.techn.inf. voditelj projekta: info@galbanum.hr

Lidija Delić, mag.oec. ravnateljica: lidija@galbanum.hr

Više informacija o strukturnim fondovima: www.strukturnifondovi.hr

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Ustanove za obrazovanje odraslih Galbanum.

 • Razvijen standard zanimanja i/ili kvalifikacije

Izrađena 4 prijedloga standarda zanimanja i/ili kvalifikacije za programe zanimanja „Wellness savjetnik za prehranu i ljekovito bilje“ te „Wellness maser refleksnih zona stopala“.

 • Razvijen novi formalni program za osobe s invaliditetom za stjecanje kompetencija za rad u sektoru turizma i ugostiteljstva

Kreirana 2 prijedloga obrazovnog programa obrazovanja odraslih za zanimanja „Wellness savjetnik za prehranu i ljekovito bilje“ te „Wellness maser refleksnih zona stopala“.

 • Razvijen novi neformalni program za osobe s invaliditetom za stjecanje kompetencija za rad u sektoru turizma i ugostiteljstva

Kreirana 2 obrazovna programa za zanimanja „Wellness savjetnik za prehranu i ljekovito bilje“ te „Wellness maser refleksnih zona stopala“.

 • Proveden novorazvijeni formalni i/ili neformalni obrazovni program za osobe s invaliditetom za rad u sektoru turizma i ugostiteljstva

9 korisnika uspješno završava programe za zanimanja „Wellness savjetnik za prehranu i ljekovito bilje“ te „Wellness maser refleksnih zona stopala“.

 • Provedene individualne i grupne podrške osobama s invaliditetom u sektoru turizma i ugostiteljstva

60 korisnika sudjeluje u programima podrške OSI za rad u sektoru turizma i ugostiteljstva.

 • Provedeno profesionalno usmjeravanje osoba s invaliditetom u sektoru turizma i ugostiteljstva

60 korisnika sudjeluje u programu profesionalnog usmjeravanja za rad u sektoru turizma i ugostiteljstva.

 • Provedeno usavršavanje predavača i mentora

Kreiran Program usavršavanja predavača i mentora za rad s OSI.

 • Provedene aktivnosti informiranja javnosti i poslodavca putem organizacije okruglih stolova, sastanaka relevantnih dionika, posebnih događanja, konferencija, ciljanih kampanja

Provodi se 5 radionica s ciljem informiranja javnosti i poslodavaca o potencijalima OSI i benefitima zapošljavanja OSI.

 • Provedene manifestacije, sajmovi poslova, radionice, dani otvorenih vrata i/ili ostala događanja koja za cilj imaju promicanje pristupa tržištu rada te zanimanja u sektoru turizma i ugostiteljstva za osobe s invaliditetom

Provode se 2 događanja s ciljem promicanja pristupa tržištu rada OSI u sektoru turizma i ugostiteljstva.

Wellness savjetnik za prehranu i ljekovito bilje!

Osoba ste s invaliditetom i želja vam je učiti o ljekovitim biljkama i njihovoj primjeni? Htjeli biste savjetovati ljude o prehrani? Voljeli biste raditi u Wellnessu? Upišite besplatan program osposobljavanja za Wellness savjetnika za prehranu i ljekovito bilje. Upoznati ćete vrste ljekovitih biljaka i načine njihove uporabe, izrađivati ćete čajne mješavine i tinkture, naučiti ćete osnove kombiniranja hrane i izrade prilagođenih jelovnika…Program je prilagođen osobama s invaliditetom.

Image

Wellness maser refleksnih zona stopala

Znate li da su na našim stopalima zastupljene točke svih organa i žlijezda u našem tijelu? Svaki dio našeg tijela ima odgovarajuću refleksnu točku na stopalu i pritiskom te točke postiže se balans u tijelu! Ukoliko biste voljeli masirati i naučiti više o refleksnoj masaži stopala upišite naš besplatan program osposobljavanja za Wellness masera refleksnih zona stopala. Kroz program ćete naučiti holističke tehnike masaže stopala kao ogledala cijelog tijela. Program je namijenjen nezaposlenim osobama s invaliditetom.

Image

Informacije

Projekt Da, možemo i mi! (UP.02.2.2.17) financiran je iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj ovih web stranica isključivo je odgovornost Ustanove za obrazovanje odraslih Galabanum.

eu am